Pipacs
korábbi cikkeinklegújabb cikkeinka pipacs.hu készítőitudományos-fantasztikus sorozatunkhétvégi programajánló


A gyermekvállalás és az emberi faj evolúciója


A gyermekvállalás időzítését a társadalmi normákon túl genetikai tényezők is jelentősen befolyásolják - bizonyította be egy nemzetközi kutatócsoport. Ezek a hatások az iparosodás óta az emberiség történetében még soha nem tapasztalt mértékben szólnak bele fajunk evolúciójába.

Az Evolution szaklap legutóbbi számában a kutatók pontos biológiai tényeket közölnek: azoknak a nőknek, akik fiatalabb korban szülnek, magasabb a rátermettségük, azaz a darwini értelemben vett fitneszük. (Ez alatt azt a képességet értik, hogy a nők a környezethez való lehető legjobb alkalmazkodás révén milyen sikeresen tudják saját génjeiket a következő nemzedéknek továbbadni.) Az új eredmények eltérnek korábbi, az iparosodás kora előtti humán populációkat vizsgáló tanulmányok eredményeitől, amikor a nők élete során szült gyermekek számát még jól meg tudták becsülni a nemi érés idejének kezdetéből. A különbségek nagy valószínűség szerint az iparosodással járó társadalmi változásokkal magyarázhatók, így például a fogamzásgátlás elterjedésével, vagy a gyermek-egészségügy fejlődésével. Az utóbbi húsz-harminc év vívmányai a jelek szerint genetikai változásokhoz vezetnek. A kutatók azt állítják, hogy a szaporodással kapcsolatba hozható tényezők nem egyeznek meg az iparosodás előtti idők hasonló faktoraival.

A vizsgálódások alapját Ausztrália ikerpárjai adták. Az Australian Twin Registry (ATR) a világ egyik legnagyobb, harminc éves munkával felépített ikerregisztere. Az adatbázist egészen idáig öröklődő betegségek kutatására használták, most első ízben gondoltak arra, hogy az adatok az emberi evolúcióban bekövetkező változások tanulmányozásának is forrásai lehetnek. Az egy- és kétpetéjű ikrek adatait egyaránt tartalmazó ATR-ből a kutatás kritériumainak megfelelő 2710 testvérpár rendelkezésre álló információit dolgozták fel a szakértők. Három életmenet-jellegben találtak örökletes genetikai eltéréseket. Ezek a következők: a nők életkora az első menstruáció idején, az első gyermek születésekor, és a menopauza elérésekor. A kutatás eredményeinek értelmében e három jelleg mindegyike összefügg a darwini rátermettséggel.

Az ezzel való legerősebb kapcsolatot az első gyermek születésénél állapították meg. Ez azt jelenti, hogy azok a gének, amelyek a korai gyermekvállalással állnak összefüggésben, egyre inkább elterjednek az emberi populációkban. Azaz génjeik arra késztetik a nőket, hogy minél fiatalabban szüljenek.

Az ikerkutatás céljai között szerepelt az is, hogy a gyermekvállalás időzítésének társadalmi, fiziológiai, és történelmi tényezőit azonosítsák. A rátermettséggel kapcsolatban álló három jelleget számtalan szociális tényező befolyásolja. A római katolikus nőknek többek között 20 százalékkal magasabb a reproduktív fitnesze, mint az egyéb vallásúaknak, az egyetemi végzettségű nők esetében ez az érték 35 százalékkal kevesebb, mint az alacsonyabb iskolázottságú társaiknál. Ezek a nagyarányú eltérések a kutatókat is meglepték: számos katolikus családban öt gyermeket is neveltek a szülők, ezalatt más családokban csupán egy-két gyermek volt az általános, az egyetemi végzettséggel rendelkező nők pedig rendszerint idősebb korban vállaltak gyereket, akkor is csak egyet.

A vallás és az iskolázottság összefüggése a gyermekek számával nyilvánvalónak tűnik - ám az, hogy a társadalmi tényezők kizárása után továbbra is maradt öröklődő variáció a jellegekben, meglepetést okozott. Az összes vizsgált jelleg több génnek a környezettel való kapcsolatán keresztül alakul ki. A jövőben a kutatók szeretnék elvégezni felméréseiket tíz generáción keresztül.

Az, hogy az emberi fajra még mindig hat-e szelekció, valamint hogy a kultúra új szelekciós formák kialakulásához vezetett-e, régóta vita tárgya. A tanulmány szerzői szerint az általuk feltárt genetikai jelleg az emberi viselkedésre általánosan alkalmazható lesz.


Evolution

2001. április 25.

		 

Összeállította: Szöllősi Melindaüres
© pipacs.hu
webmester