Pipacs
korábbi cikkeinklegújabb cikkeinka pipacs.hu készítőitudományos-fantasztikus sorozatunk


A boldogság titka


A pénz és a hatalom nem boldogít. Az ígéret földjén végzett pszichológiai kutatások eredményei szerint az amerikaiak a befolyást és az anyagi jólétet nem említik a boldogsághoz szükséges dolgok között, ehelyett viszont ide sorolják az önbecsülést, a kompetencia érzését, az autonómiát és a szeretteikhez való kötődést.

Amerikai diákok százait kérdezték meg arról, hogy melyek azok az események, amelyek az elmúlt hetekben és hónapokban leginkább megelégedéssel töltötték el őket. A megkérdezettek a legtöbbre az önbecsülést, a más emberekhez való kötődést, az autonómia, és a kompetencia érzését tartották. A diákok a legkevésbé fontos dolgoknak a felsoroltak közül a népszerűséget, a befolyást, a pénzt és a luxust jelölték meg. Vagyis ez utóbbi, a klasszikus amerikai álom részét képező tényezők nem szerepeltek a vágyálmok között. Ugyanerről észak-koreai diákokat kérdezve a válaszolók a négyből három érzést ugyanolyan előkelő helyre soroltak, ami a szakértő szerint azt mutatja, hogy ezek általános emberi szükségletek. Az észak-koreaiaknál az Egyesült Államokban győztes önbecsülés helyett az emberi kapcsolatok álltak az első helyen, ami a pszichológus szerint összefügg az ázsiai kultúrák közösségibb természetével.

Az elégedettség hátterét más módon vizsgáló felmérés eredménye szerint az emberek boldogan foglalkoznak feladványokkal, amennyiben viszont pénzt is kaptak ezért, nyomban abbahagyják a játékot, ha a jutalmat megvonják tőlük. A pénzmegvonásos tanulmány szerzője szerint a kérdőíves vizsgálat figyelemreméltó, mivel új irányból közelít a kérdéshez, ugyanakkor nem látja bizonyítottnak, hogy a megnevezett érzések valóban az elégedettség érzését váltották ki a diákokból. A szakértő a kérdőíves tanulmány gyengeségéül rója fel, hogy a tapasztalatok szerint az emberek sokszor nem bizonyulnak jó bírának saját viselkedésük megítélésében.

A kérdőíves felmérés eredménye azonban egybecseng több más, e témában végzett kutatás következtetéseivel, vagyis alátámasztja a jólétről és a motivációkról az utóbbi időben egyre általánosabbá váló véleményt. Az amerikai álom klasszikus elemeivel leszámolva egyre több tanulmány számol be arról, hogy az érzelmi szükségletek előbbre valóbbak az anyagiaknál, vagyis hogy az embereket érzelmeik sarkallják, nem pedig a külső elismerés, így például a pénz.


Nature Science Update

2001. február 15.

		 

Összeállította: Szöllősi Melindaüres
© pipacs.hu
webmester