Pipacs
korábbi cikkeinklegújabb cikkeinka pipacs.hu készítőitudományos-fantasztikus sorozatunkFajképződés napjainkban


Egy Ázsiában honos füzike esete iskolapéldája annak, hogyan vezetnek az apró változások fajok képződéséhez. Ez az első alkalom, hogy a kutatók a viselkedési divergencia lépcsőfokainak mindegyikét meg tudták figyelni, a közös ősből kiindulva egészen a már genetikai értelemben is elkülönülő fajokig.

Ázsia mérsékelt övi területein fészkel az a kis füzikefaj (Phylloscopus trichloides), amelynek kontinens-szerte élő populációi egymástól viselkedési és genetikai jegyekben is eltérnek, de olyan kis mértékben, hogy ez a populációk egyedei közötti szaporodást nem akadályozza meg. Törés mindössze egyetlen helyen, Szibéria középső részén figyelhető meg. Itt a füzike két egymás mellett élő populációjának egyedei egymással már nem szaporodnak, azaz reproduktívan elszigetelődtek egymástól, márpedig ez alapján a két populációt két külön fajnak kell tekintenünk. A University of California, San Diego kutatói ezzel a biológusok előtt ring species néven ismeretes, a fajképződés köztes lépéseit meggyőzően szemléltető ritka esetet találtak.

A kutatók a füzike tizenöt elkülöníthető populációjában vizsgálták a hímek énekét, a madarak morfológiai és genetikai jegyeit. A fokozatos eltérések egy helyen odáig vezettek, hogy a két populáció egyedei nem ismerik fel egymás énekét, márpedig ez a szaporodáshoz elengedhetetlen feltétel, lévén, hogy a párválasztás egyik legfőbb eleme az ének. A füzike éneke a Himalájában egyszerű, ismétlődő szakaszokból áll.

A faj számára lakhatatlan Tibeti-fennsíkot övező területek erdei mind fészkelőterületet nyújtanak a füzikéknek. Ahogy a faj elterjedési területének a Tibeti-fennsíktól nyugatra fekvő ágán Ázsia központi területeinek irányában észak felé haladunk, az ének hosszabbá és összetettebbé válik. Ugyanezt tapasztalták a kutatók az elterjedési terület keleti oldalán, Kína felé haladva is, a változások azonban más természetűek voltak. Így állhatott elő az a helyzet, hogy a populációk Szibériában találkozván már nem ismerik fel egymás énekét, a fajszintű elválást itt már a genetikai eltérések is megerősítik.


University of California, San Diego

2001. január 22.

		 

Összeállította: Szöllősi Melindaüres
© pipacs.hu
webmester